Vi kommer gärna och diskuterar din marknadsföring. Det kostar inget.
Någon kostnad uppstår inte förrän vi börjar genomföra konkreta åtgärder vi kommit fram till efter
våra samtal. Trycksaker, annonser, reklamfilm, företagspresentationer, en ny logotype
eller vad som krävs för att profilera eller lyfta just ditt företag.

Vi håller även kurser i marknadsföring för din personal. Kurser från tre dagar
eller längre utbildningar med både teoretisk och praktisk inriktning.
Kurserna bygger på boken ”Hur svårt kan det vara”. Boken är framtagen av oss och är ett koncentrat av de viktigaste elementen marknadsföring bygger på. Den är enkel och pedagogisk. Efter en kurs eller bara med hjälp av boken har du lättare att planera din marknadsföring
eller bedöma de förslag du får från din reklambyrå.